Medlem i fokus

Kvaliteten i diskussioner, analyser och beslutsfattande ökar genom olika perspektiv, bakgrunder och förmågor som tillförs i styrelserummet. En jämställd styrelse leder till en bredare förståelse för kundernas nuvarande och framtida behov och höjer innovationstänkandet. Med jämna mellanrum presenterar vi nedan våra medlemmar för er att lära känna och connecta med!

 • Medlem i fokus – Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt

  Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt har genomgått ett antal vårdutbildningar som lett till en karriär av att starta flera vårdenheter och brinner för digitalisering, miljö, arbetsmiljö, HBTQI-frågor och jämställdhet.  Marlene har vunnit […]

 • Medlem i Fokus – Stefan Hasselgren

  Stefan Hasselgren har haft ledande CxO befattningar i stora globala företag inom dagligvaruhandeln och retail de senaste 25 åren. Arbetar sedan 3+ år tillbaka med rådgivning inom IT, digitalisering, M&A […]

 • Medlem i fokus – Maria Köllerström

  Maria Köllerström har verkat inom IT/Tech sedan 1998 som konsult inom mestadels stora bolag.

 • Medlemsfokus – Marlene Jegeborn

  Marlene Jegeborn har genom generationsskifte till VD och ägare blivit fostrad i professionellt styrelsearbete med externa styrelseordföranden. Hennes största lärdomar i ledarskap har Marlene fått i krishantering t.ex. att göra […]

 • Medlem i fokus – Pernilla Lundin

  Pernilla Lundin med lång erfarenhet och i olika roller inom Sandvik Koncernen som avslutades 2010 med tjänsten marknads/kommunikationsdirektör för Sandvik Coromant tog över vd stafetten i 7 år på konsultföretaget […]

 • Medlem i fokus – Suzanne Sandler

  Suzanne Sandler som varit vd och byggt upp Styrelseakademiens verksamhet i 10 år och har en bakgrund som formgivare, egen företagare, chef, verksamhetsutvecklare, styrelseledamot och valberedare i stora och små […]

 • Ann-Charlotte Beckman, foto Stefan Tell

  Medlem i fokus – Ann-Charlotte Beckman

  Ann-Charlotte Beckman en av våra medlemmar uppmärksammas i StyrelseAkademiens tidskrift Professionellt Styrelsearbete och detta vill vi självfallet gå ut med även för våra medlemmar. Ann-Charlotte Beckman har över 30 års erfarenhet som entreprenör, VD och […]

Loading...