Medlem i fokus

Kvaliteten i diskussioner, analyser och beslutsfattande ökar genom olika perspektiv, bakgrunder och förmågor som tillförs i styrelserummet. En jämställd styrelse leder till en bredare förståelse för kundernas nuvarande och framtida behov och höjer innovationstänkandet. Med jämna mellanrum presenterar vi nedan våra medlemmar för er att lära känna och connecta med!

 • Medlem i fokus – Per Söderström

  Per Söderström är sedan 2016 egen företagare och arbetar som oberoende rådgivare åtägare i ägarledda bolag och startups. Det började med 10 år inom mediabranschen på 90-talet där Per arbetade […]

 • Medlem i fokus – Johan Seltborg

  Johan Seltborg har mod – att ställa frågor och beröra obekväma ämnen, har förmåga att skilja på taktik och strategi. Han har lett förändringsarbete i ägarledda bolag sedan 2014.

  Johan är nu aktuell med boken ”Ledarskap på besök – 15 framgångsfaktorer för att lyckas som interimschef”.

 • Hon får folk att älska ditt bolag på 7 sekunder

  Boarding for Success grundaren tar ständigt upp vikten av första intrycket! Hennes bolag har förvandlat de första sju sekunderna i ett företagsbesök till en något ett lyckad affärsidé. Den har […]

 • Medlem i fokus – Fredrika Erlandsson

  Fredrika Erlandsson tror på att skapa hållbara verksamheter genom att arbeta långsiktigt med den viktigaste tillgången – humankapitalet. Likaså byggandet av en företagskultur som stödjer bolagets satta vision, strategi och varumärke oavsett bransch.

 • Medlem i fokus – Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt

  Marlene Esbjörnsdotter Midtvedt har genomgått ett antal vårdutbildningar som lett till en karriär av att starta flera vårdenheter och brinner för digitalisering, miljö, arbetsmiljö, HBTQI-frågor och jämställdhet.

 • Medlem i Fokus – Stefan Hasselgren

  Stefan Hasselgren har haft ledande CxO befattningar i stora globala företag inom dagligvaruhandeln och retail de senaste 25 åren.

 • Medlem i fokus – Maria Köllerström

  Maria Köllerström har verkat inom IT/Tech sedan 1998 som konsult inom mestadels stora bolag. Maria är egen företagare sedan 2003, med några anställda konsulter och verkar som privat investerare och arbetsgivare.

 • Medlemsfokus – Marlene Jegeborn

  Marlene Jegeborn har genom generationsskifte till VD och ägare blivit fostrad i professionellt styrelsearbete med externa styrelseordföranden. Hennes största lärdomar i ledarskap har Marlene fått i krishantering t.ex. att göra en turn-around från KBR-läge som VD och ägare, då ledarskapet verkligt prövas.

 • Medlem i fokus – Pernilla Lundin

  Pernilla Lundin med lång erfarenhet och i olika roller inom Sandvik Koncernen som avslutades 2010 med tjänsten marknads/kommunikationsdirektör för Sandvik Coromant tog över vd stafetten i 7 år på konsultföretaget Donald Davies & Partners och är nu främst arbetande styrelseordförande i familjeföretaget Kontrollbolaget, samt har ett antal andra styrelseuppdrag.

 • Medlem i fokus – Suzanne Sandler

  Suzanne Sandler som varit vd och byggt upp Styrelseakademiens verksamhet i 10 år och har en bakgrund som formgivare, egen företagare, chef, verksamhetsutvecklare, styrelseledamot och valberedare i stora och små bolag. Idag arbetar hon som valberedare och driver en gård tillsammans med sin sambo med inriktning på hästar och grönsaker.

 • Ann-Charlotte Beckman, foto Stefan Tell

  Medlem i fokus – Ann-Charlotte Beckman

  Ann-Charlotte Beckman har över 30 års erfarenhet som entreprenör, VD och styrelseledamot. Hon har lång och bred erfarenhet av ledarskap och att bygga upp digitala verksamheter inom hälso-och sjukvård såväl operativt som strategiskt. Hon var bland annat med och byggde upp Netdoktor i egenskap av VD och delägare till Sveriges ledande patient och läkarnätverk som sedan såldes till Bonnier.

Loading...