Om oss

Boarding for Success är en ekonomisk förening som startade redan 2010. Vi verkar primärt för att de svenska aktiebolagsstyrelserna ska bli mer diversifierade genom ökad mångfald.

Vår vision är att vara Sveriges vassaste styrelsenätverk med en mission att synliggöra styrelsekompetens för styrelseuppdrag. Vi har sedan starten år 2010 varit ca 130 medlemmar som kontinuerligt utvecklats genom föreläsningar, workshops och kompetensöverföring.

om BFS
Om oss

På vår kandidatbank synliggör vi den efterfrågade kompetensen som våra medlemmar kan erbjuda olika styrelser.

Vi i BFS styrelse kan även söka kandidater i vårt medlemsregister efter de kompetenser du önskar och kan presentera flera alternativ för ditt bolag vid eventuell rekrytering. Vi tar också emot rekryteringsannonser som vi skickar ut till alla medlemmar (både certifierade och icke certifierade).

Styrelse

Vi delar alla passionen att utveckla individer och organisationer. Vi har ett stort intresse för styrelsefrågor och mångfald. BFS drivs av oss, en operativ styrelse med passion och utan ekonomisk kompensation. Genom BFS synliggör vi våra medlemmars styrelsekompetens och ökar styrelsekompetens genom föreläsningar, workshops och nätverkande!
Kontakta oss i styrelsen via Linkedin eller styrelse-mail.

Susanne Hägvall
Styrelseordförande
LinkedIn
Jenny Furtenbach
Grundare/Suppleant
LinkedIn
Mattias Hallgrim
Styrelseledmot
Linkedin
Susanne Vogt
Styrelseledamot
Linkedin
Vesna Wågmark
Styrelseledamot
Linkedin
Maria Westman
Styrelseledamot
Linkedin
Anette Wahlsedt
Styrelseledamot
Linkedin
Magnus Heinstedt
Styrelseledamot
Linkedin
Marie Tjeder
Syrelseledamot
LinkedIn
Katarina Knutz
Suppleant
LinkedIn
Helene Lindstrand Odevall
Valberedning
LinkedIn
Lisa Wendin
Valberedning och Kassör
LinkedIn
Kasewa Dabagh Celepli
Valberedning
LinkedIn
Elisabeth Nordin
Internrevisor
LinkedIn

Vår historia

Boarding for Success är sprunget ur Styrelsekraft, ett rikstäckande program som under perioden 2009–2014 genomfördes av Almi Företagspartner på uppdrag av regeringen. 

Bakom bildandet av programmet Styrelsekraft stod Maud Olofsson, dåvarande näringsminister.

Syftet var att främja hållbar tillväxt genom att öka andelen kvinnor i styrelser. Programmet innefattade bland annat genomförande av en certifierad styrelseutbildning och en tilldelad mentor. Drygt 700 personer deltog i programmet runt om i landet. 

Boarding for Success bildades 2010 med utgångspunkt i detta projekt och än idag återfinns medlemmar från det programmet i vår förening. 

Om oss

Samarbete och värdskap

Att vara partner till Boarding for Success innebär att ditt företag får en unik möjlighet att nå ut till alla våra medlemmar i vårt nätverk och marknadsföra din verksamhet.

  • Stå som värd för träffar
  • Delta på nätverksträffar och i paneler
  • Marknadsföra och positionera ert företag
The First Impression Company 

 ”vi gör ert första intryck lönsamt”

Vi hjälper företag att ta kontroll över sitt första intryck, skapa en besöksupplevelse som gör skillnad och överträffar förväntningarna. Rätt genomfört stärks varumärket, ökar företagets attraktionskraft och fördjupar relationen. Vill du veta hur?

Boardio

Boardio matchar rådgivare och styrelseledamöter med tillväxtföretag (scalups)
Gratis registrering av din profil - företagen betalar endast vid en lyckad matchning.

Genom BFS får medlemmar en ersättning/rabatt hos Boardio på 10 000kr, läs mer om erbjudandet på Mina Sidor.
- Tipsa om potentiella företag.
- Boka ett samtal med Per Landquist 

 

Registrera dig gratis
Styrelseakademien Stockholm

Bildades 1991 och är en oberoende, ideell förening som finns i hela landet. Vi är Europas näst största styrelseinstitut med nära 7000 medlemmar och har blivit Sveriges ledande forum för professionell utveckling av styrelseledamöter och ägare.

Grant Thornton

Tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Arrangerar seminarier inom styrelsearbete samt litteratur inom området.