Kalendarium

Hos BFS, Boarding for Success möts styrelsers olika ansikten. Vi är entreprenörer, anställda, ledare och medarbetare, alla på lika villkor och ett ömsesidigt intresse – att förädla och utvecklas.

Arrangemang för våra medlemmar finner du i kalendariet nedan, vilket kontinuerligt uppdateras. På våra träffar kan du knyta värdefulla kontakter som kan utvecklas till långsiktiga affärsrelationer.

Boarding for Success nätverksträffar är kärnan i vår förening och ett fantastiskt sätt att träffa nya människor, från vitt skilda områden inom näringslivet med en gemensam nämnare. Styrelsearbete!

Kalendarium event
maj

juni 2024

juli

Boarding for success på LinkedIn