");

Styrelseledamot skall bara ha en lojalitet – den för bolagets bästa

Vi är en ekonomisk förening som sen 2010 erbjuder en mötesplats för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom styrelsearbete och styrelsefrågor.

Att främja god etik i detta arbete är viktigt för oss, precis som att ta upp aktuella och relevanta frågor som rör styrelsearbete i näringsliv och organisationer på såväl kort och lång sikt är framtiden.

Boarding for Success arbetar för att stärka värdeutvecklingen i företag och organisationer genom att synliggöra olika styrelsekompetenser som kan behövas under ett företags olika faser (livscykel).

Att inspirera genom föreläsningar, nätverksträffar, webbinarier och andra kontaktytor hjälper vi till att lyfta viktiga frågor som kontinuerligt behöver stärkas upp och justeras i det dagliga styrelsearbetet. Med bredden i vårt nätverk och kandidatbank kan vi erbjuda rätt kompetens till startups, ägarledda och noterade bolag.

Vi har nära kontakt med våra medlemmar. Letar du efter en kandidat för ditt styrelseuppdrag? Klicka här

Vill du ha tillgång till högaktuella seminarier, föreläsningar och work shop i ett professionellt nätverk med ca 130 medlemmar?

Oavsett om du är i början av din karriär som styrelseledamot eller har lång erfarenhet av arbetet så finns det alltid stor hjälp att få av ett nätverk med fokus i inom ämne som man själv vill utvecklas i.

Vår förening har till ändamål att främja våra medlemmars utveckling genom aktiviteter som stödjer och främjar affärer mellan medlemmarna. Att driva förändring kan vara utmanande och fallgroparna kan vara många. Relevant erfarenhetsutbyte och att få diskutera viktiga frågor med andra kan ofta bidra till förtydligande i de problem man ställs inför.

Ett medlemskap hos Boarding for Success innebär att du blir en ambassadör för nätverket. Du ges en plattform för interaktion och samverkan med personer som är i ständigt lärande.

Vill du bli medlem? Klicka här!

Loading...