Nätverket

BFS verkar för en mer diversifierad styrelse

Ett medlemskap hos oss ger tillgång till ett professionellt nätverks om arbetar för att synliggöra styrelsekompetens. 

Vi välkomnar både kvinnor och män.

Vår värdegrund vilar på att vi vill vara öppna, generösa, engagerade och personliga

 

 

kompetens

Kompetens

Som medlem får du bland annat

Medlemspris på styrelseutbildningar via Styrelseakademien, för närvarande 1000kr rabatt

Ca 8 nätverksträffar per år

Tillgång till ett exklusivt styrelsenätverk, där vi utbyter erfarenheter kring styrelsearbete

Tillgång till stöd och mentorskap vid behov

Certifierad medlem har sökbar profil i BFS kandidatbank

Du får bjuda med dig gäster till exklusiva nätverksträffar

 

kandidatbank

Kandidatbank

Vi har två typer av medlemskap

Certifierad medlem – du har en grundläggande styrelseutbildning och ges möjligheten att synas i vår kandidatbank

Medlem – du har som mål att gå en styrelseutbildning men ligger inte i vår kandidatbank.

 

 

Loading...