”BFS verkar för att styrelsen ska bli mer diversifierad” och Vår vision är att vara Sveriges vassaste styrelsenätverk.

Ett medlemskap i Boarding For Success ger tillgång till ett professionellt nätverk som arbetar för att synliggöra styrelsekompetens. Vi välkomnar både kvinnor och män.

Vi har två typer av medlemskap:

Certifierad medlem – då har man styrelseutbildning och syns i vår kandidatbank
Medlem – då har man som mål att gå en styrelseutbildning men ligger inte i vår kandidatbank

Som medlem får du bland annat:

  • Medlemspris på styrelseutbildningar via Styrelseakademien för närvarande 1000kr rabatt
  • 8±2 kostnadsfria nätverksträffar per år. 
  •  Certifierad medlem har sökbar profil i BFS Kandidatbank.
  • Tillgång till ett exklusivt styrelsenätverk, där vi utbyter erfarenheter kring styrelsearbete
  • Tillgång till stöd och mentorskap vid behov
  • Du får bjuda med dig gäster till exklusiva nätverksträffar.
  • m.m

VÄRDEGRUND:

– Öppna
– Generösa
– Engagerade
– Personliga

Bli medlem nu för endast 1 500 kr/år.