Nätverk

Nätverket

BFS verkar för en mer diversifierad styrelse

Ett medlemskap hos oss ger tillgång till ett professionellt nätverk om arbetar för att synliggöra styrelsekompetens. Vi erbjuder kompetenshöjning genom nätverksträffar med specifika och aktuella ämnen, luncher med teman och digitala workshops.

Medlemskap i BFS kostar endast 1 500 kr (inkl. moms) första året. Från andra året och framåt är medlemsavgiften 1 400 kr/år (inkl. moms).

Vår värdegrund vilar på att vi vill vara öppna, generösa, engagerade och personliga

 

kompetens

Kompetens

Som medlem får du bland annat

Mellan 8 och 10 nätverksträffar per år med aktuella ämnen.

Nätverkslunch varje månad (ej sommarmånaderna).

Tillgång till ett exklusivt styrelsenätverk, där vi utbyter erfarenheter kring styrelsearbete

Tillgång till stöd och mentorskap vid behov

Certifierad medlem har sökbar profil i BFS kandidatbank

Du får bjuda med dig gäster till exklusiva nätverksträffar

Annons styrelseuppdrag skickas per mail när vi får förfrågningar

Medlemspris på styrelseutbildningar via Styrelseakademien, för närvarande 1000kr rabatt

kandidatbank

Kandidatbank

Vi har flera typer av medlemskap

Certifierad medlem – du har en grundläggande styrelseutbildning och ges möjligheten att synas i vår kandidatbank.

Medlem – du har som mål att gå en styrelseutbildning men ligger inte i vår kandidatbank. Du synliggörs genom intervju som publiceras på hemsidan och våra sociala kanaler.

Hedersmedlem – vi har ett begränsat antal medlemmar, som varit medlemmar sedan starten (2010) och stöttat nätverket både genom att sprida vårt budskap och ställa upp som föreläsare i ämnen de är experter på. Flera är styrelseproffs och/eller utbildare i styrelseansvaret.

 

Loading...