");

 

BFS verkar för en mer diversifierad styrelse

Ett medlemskap hos oss ger tillgång till ett professionellt nätverks om arbetar för att synliggöra styrelsekompetens. 

Vi välkomnar både kvinnor och män.

Vår värdegrund vilar på att vi vill vara öppna, generösa, engagerade och personliga

 

Vi har två typer av medlemskap

Certifierad medlem – du har en grundläggande styrelseutbildning och ges möjligheten att synas i vår kandidatbank

Medlem – du har som mål att gå en styrelseutbildning men ligger inte i vår kandidatbank

 

Som medlem får du bland annat

-Medlemspris på styrelseutbildningar via Styrelseakademien, för närvarande 1000kr rabatt

-6 till 8 stycken kostnadsfria nätverksträffar per år

-Certifierad medlem har sökbar profil i BFS Kandidatbank

-Tillgång till ett exklusivt styrelsenätverk, där vi utbyter erfarenheter kring styrelsearbete

-Tillgång till stöd och mentorskap vid behov

-Du får bjuda med dig gäster till exklusiva nätverksträffar

Uppdatera din profil?
För att ladda ner din faktura, svara på kallelser till seminarier och uppdatera dina uppgifter i BFS medlemsregister loggar du in HÄR! (Om du tidigare inte loggat in skapar du konto med den mailadress du använt i din registrering) 

Avsluta medlemskap?
Ibland vill man som medlem ha ett uppehåll för att senare återvända, om du vill avsluta ditt medlemskap gör du det HÄR!

Loading...