Medlem i fokus – Maria Köllerström

Maria Köllerström har verkat inom IT/Tech sedan 1998 som konsult inom mestadels stora bolag. Maria är egen företagare sedan 2003, med några anställda konsulter och verkar som privat investerare och arbetsgivare.

För närvarande är Maria Köllerström Ordförande i det egna företaget och suppleant i ett mindre städgrossföretag samt i ett ekonomikonsultbolag.

Vad gör styrelsearbete så intressant?

Möjligheten att påverka välmåendet och glädjen hos medarbetarna och därmed nå positiva effekter på sista raden i årsbokslutet!

Bra ledarskap och att skapa positiva ”ringar på vattnet” genom att säkra att hjärtat är med och driver affären framåt, oavsett utmaning.

Detta då det inte är en självklarhet… särskilt inte i små till medelstora bolag där ägaren ofta är en entreprenör eller en visionär med, i vissa fall, ett stort ego. Därmed sagt är de  inte bra ledare… Har själv gått in som investerare i liknande bolag där jag idag önskar att jag som aktieägare drivit den frågan hårdare för att försvara då, mitt egna, men givetvis även företagets och de anställdas intressen…

Vilka styrelseuppdrag är intressanta för dig?

Gärna styrelser i mansdominerade branscher IT/TECH/TELEKOM då jag är van att vistas och verka där efter mina 23 år i branschen samt därför att vi kvinnor fortfarande är underrepresenterade i dessa bolags styrelser.

Skulle även kunna tänka mig en helt annan bransch dock för att bidra med just min erfarenhet av IT/TECH samtidigt som jag får lära mig en ny bransch.

Vilka förändringar har du sett ske?

Detta år har inneburit stora och olika prövningar för många branscher, inte minst de statliga i region Stockholm…

Medan en del behövt varsla, rekonstruera och sälja av så har andra behövt utöka resurser, produktportfölj och komplettera med andra tjänster för att anpassa till ett nytt behov.

Jag tror att en stor förändring i styrelsearbetet kommer vara just ”what if”. Att ha en plan B. Att mobilisera sig, för det är bara att inse, att inget blir som det var, på ett bra tag.

Jag vill även tro att vikten av empati i en styrelse ökat… och att mångfald blivit än mer viktig då styrelsen i mångt och mycket skall representera samhället.

Även vikten av att stötta VD i kristid blev väl om än redan viktigt, ännu mer påtagligt våren 2020.

Vad innebär mångfald för dig?

Att man ser fördelarna i och nyttjar varandras olikheter. 

Dina styrelseråd i kristider:

  • Sätt upp regelbundna möten i den plattform ni valt använda för remote möten.
  • Be VD förbereda ”dagsaktuella” frågeställningar för att öka effektiviteten på mötena.
  • Lyft blicken och försök tänka ur flera perspektiv för att få en bättre riskanalys och nulägesbild.