Medlem i fokus – Pernilla Lundin

Pernilla Lundin med lång erfarenhet och i olika roller inom Sandvik Koncernen som avslutades 2010 med tjänsten marknads/kommunikationsdirektör för Sandvik Coromant tog över vd stafetten i 7 år på konsultföretaget Donald Davies & Partners och är nu främst arbetande styrelseordförande i familjeföretaget Kontrollbolaget, samt har ett antal andra styrelseuppdrag.

För närvarande är Pernilla styrelseordförande i Kontrollbolaget, samt i Facilitate Partner AB. Styrelseledamot i Permascand AB och Länsförsäkringar Gävleborg AB.
Pernilla brinner för det strategiska arbetet en styrelse ska ha på sin agenda och där såväl digitalisering såsom mångfald och framtidens utmaningar ska finnas med.

Vad gör styrelsearbete så intressant?

Möjligheten att lära känna ett företag och/eller en bransch från ett strategiskt perspektiv och att det ger möjligheten att långsiktigt vara med och förändra och driva utveckling.

Vilka förändringar har du sett ske?

Jag har sett att styrelsearbetet blivit mer professionellt och mer delaktigt, det har även blivit mer inne att ha ett antal styrelseuppdrag i sin CV. Jag har även sett en ökad förståelse för långsiktigt arbete och mer aktivt deltagande/arbete av styrelsen.

Vilka styrelseuppdrag hade varit intressanta att bli erbjuden?

Jag skulle vilja ha dels börsnoterade företag, dels företag med främst konsumenter som målgrupp. På önskelistan finns även företag som kommit en bit inom AI, mångfaldsarbetet och hållbarhet.

Hur ser du på ordföranderollen?

Ordföranderollen är nyckel i hur väl styrelsen fungerar. Viktiga kompetenser är dels det strategiska ledarskapet och förmågan att kommunicera och informera med övriga styrelsen kontinuerligt. Och det för att just skapa en aktiv och engagerad styrelse med rätt fokus.

Vad innebär mångfald för dig?

Jag tror starkt på att olikheter leder till framgång.

Hur har dina relationer som vd och ägare varit till olika styrelser under din karriär?

Den har bidragit till att jag har ökad förståelse för de olika perspektiven och givit mig en bra förmåga att ta på mig de olika hattarna i styrelsearbetet.

Dina styrelseråd i kristider:

Ta beslut och ta ett nytt beslut om så krävs. Utmana ledningen – uttrycket ”går inte” finns inte.