Medlem i fokus – Suzanne Sandler

Suzanne Sandler som varit vd och byggt upp Styrelseakademiens verksamhet i 10 år och har en bakgrund som formgivare, egen företagare, chef, verksamhetsutvecklare, styrelseledamot och valberedare i stora och små bolag. Idag arbetar hon som valberedare och driver en gård tillsammans med sin sambo med inriktning på hästar och grönsaker.

Suzanne är engagerad som valberedare i sju bolag runt om i Sverige och aktiv ordförande i Fjärde tankesmedjan East Sweden, en ideell tankesmedja som vill bidra till en positiv utveckling i regionen med fokus på näringsliv och samhällsutveckling. Suzanne har studerat hållbar samhällsutveckling på Stockholms Universitet och har en särskild passion för hållbarhet, innovation och teambuilding.

Suzanne är intresserad av många saker men just nu ägnar hon mest fritid åt att designa och utveckla gårdsmiljöer, hästar, golf, grönsaksodling och att förstå sig på AI.

Vad gör styrelsearbete så intressant?

Det strategiska arbetet och långsiktigheten i kombination med att kunna ta snabba beslut vid till exempel en kris är utmaningen med styrelsens arbete och bemanningen.

Styrelseuppdrag som skulle vara intressanta för mig själv är i tillväxtföretag eller företag som behöver utvecklas, tänka om och göra en transformation. Jag är en kreativ person som gärna vill utmanas.

Vilka förändringar har du sett ske?

De senaste 20 åren har styrelserna blivit mer synliga och därmed fått ett större ansvar. Idag förväntar sig ägarna och ledningen mer av styrelsen än man gjorde förr. Det är en bra utveckling tycker jag. Enligt ABL har styrelsen ett viktigt uppdrag och relationen mellan ägarna styrelsen och vd är väldigt klokt uttänkt.

Styrelseuppdrag har blivit mer av det jobb det bör vara än som tidigare ett intressant hedersuppdrag. Det har bidragit till att man inte kan ta på sig för många uppdrag. Ägarna/valberedningarna vill att ledamöterna ska ha tid för bolaget och blivit mycket mer observanta på vad kandidaterna har för övriga uppdrag.

Det gör att det behövs fler styrelseledamöter idag och samtidigt att det blir svårare att rekrytera de mest lämpade.

Suzanne tycker ändå att utvecklingen är positiv då valberedarna måste leta efter ledamöter på andra nya sätt och utöka sina nätverk och oftare anlita rekryteringfirmor. Förändringarna syns mest hos börsbolagen men drabbar även övriga bolag som vill ha professionella styrelser.

En annan tydlig skillnad mot förr är att man idag rekryterar för en viss kompetens och fas i bolagets utveckling och inte ”tillsvidare”. Det gör att det är betydligt lättare att få en bra omsättning i styrelserna och att ledamöterna inte alls tar illa upp på samma sätt. Det är en viktig utveckling för att kunna förändra mångfalden i styrelserna snabbare.


Hur ser du på ordföranderollen?

Ordföranderollen har blivit mycket mer omfattande de senaste 20 åren. Innan var det mest tänkt att ordföranden skulle vara

mötesledare och styrelserna valde ofta ordföranden internt i styrelsen. Idag är det stämman som väljer ordförande och hen har huvudansvaret för relationen med ägarna och vd. I uppdraget att leda styrelsearbetet så ingår att vara duktig på att få ut max av en mångfald av kompetenser, erfarenheter och olika personligheter. Det är inte lätt när man inte träffas så ofta dessutom.

Vad innebär mångfald för dig?

Mångfaldskompens. Att flera olika perspektiv ser på utmaningar och frågeställningar på olika sätt och att resultatet därför blir kraftfullare och mer hållbart.

Dina styrelseråd i kristider

Riskscenarieanalys, täta avstämningar med ledningen och genuint engagemang. Lägg ner mer tid för eftertanke och reflektion. Våga ta hjälp och varför inte prova på nya grepp som Hackathon?