Medlem i fokus – Johan Seltborg

Medlem i fokus – Johan Seltborg

Johan Seltborg har mod – att ställa frågor och beröra obekväma ämnen, har förmåga att skilja på taktik och strategi. Han har lett förändringsarbete i ägarledda bolag sedan 2014. Johan har arbetat många år med internationell B2B-försäljning inom bland annat Med Tech och tillverkande industri, med roller som VD, försäljningschef och affärsområdeschef. Sedan fyra år tillbaka arbetar Johan som interimsledare med uppdrag som interim vd och försäljningschef.

Johan är nu aktuell med boken ”Ledarskap på besök – 15 framgångsfaktorer för att lyckas som interimschef”.

Medlem i fokus – Fredrika Erlandsson

Medlem i fokus – Fredrika Erlandsson

Fredrika Erlandsson tror på att skapa hållbara verksamheter genom att arbeta långsiktigt med den viktigaste tillgången – humankapitalet. Likaså byggandet av en företagskultur som stödjer bolagets satta vision, strategi och varumärke oavsett bransch.

Medlemsfokus – Marlene Jegeborn

Medlemsfokus – Marlene Jegeborn

Marlene Jegeborn har genom generationsskifte till VD och ägare blivit fostrad i professionellt styrelsearbete med externa styrelseordföranden. Hennes största lärdomar i ledarskap har Marlene fått i krishantering t.ex. att göra en turn-around från KBR-läge som VD och ägare, då ledarskapet verkligt prövas.

Medlem i fokus – Pernilla Lundin

Medlem i fokus – Pernilla Lundin

Pernilla Lundin med lång erfarenhet och i olika roller inom Sandvik Koncernen som avslutades 2010 med tjänsten marknads/kommunikationsdirektör för Sandvik Coromant tog över vd stafetten i 7 år på konsultföretaget Donald Davies & Partners och är nu främst arbetande styrelseordförande i familjeföretaget Kontrollbolaget, samt har ett antal andra styrelseuppdrag.

Medlem i fokus – Suzanne Sandler

Medlem i fokus – Suzanne Sandler

Suzanne Sandler som varit vd och byggt upp Styrelseakademiens verksamhet i 10 år och har en bakgrund som formgivare, egen företagare, chef, verksamhetsutvecklare, styrelseledamot och valberedare i stora och små bolag. Idag arbetar hon som valberedare och driver en gård tillsammans med sin sambo med inriktning på hästar och grönsaker.

Loading...