Medlemsfokus – Marlene Jegeborn

Medlemsfokus – Marlene Jegeborn

Marlene Jegeborn har genom generationsskifte till VD och ägare blivit fostrad i professionellt styrelsearbete med externa styrelseordföranden. Hennes största lärdomar i ledarskap har Marlene fått i krishantering t.ex. att göra […]

BFS ÅRSSTÄMMA 2021 – 27 april

Styrelsen för Boarding for Success – ekonomisk förening kallar härmed till årsstämma, tisdagen den 27 april 2021 enligt dagordning och handlingar nedan. Även i år sker BFS årsstämma digitalt på […]

Loading...