På grund av Covid-19 kommer Boarding for Success årstämma ske digitalt även i år. Senast 2 veckor innan årsstämman kommer det mer information kommer med Dagordning och andra viktiga dokument.

Varmt välkommen, önskar Styrelsen

Plats: Zoom (inbjudan skickas endast till medlemmar som anmält sig)
Endast betalande medlemmar har rösträtt på årsstämman.

Datum: 27 april
Tid: återkommer
Anmälningslänk skickas endast till medlemmar.