Varmt välkomna till Boarding For Success nätverksträff den 18 mars då Roland Dansell och Satish Sen berättar om sin nya bok ”Framgångsrikt styrelsearbete i en snabbföränderlig tid” – en praktisk guide som hjälper ordförande, ledamöter och ägare att skapa ett aktivt styrelsearbete som tar företaget säkert in i framtiden. 

Omvärlden förändras i en allt snabbare takt, men i många styrelserum har inte arbetet anpassats till den verkligheten. 2018 fick Roland Dansell och Satish Sen möjlighet att ta fram en helt ny certifieringsutbildning i styrelsearbete. De valde då att utmana det traditionella styrelsearbetet utifrån insikten att många frågor idag behöver hanteras annorlunda i styrelserummet. De fann också områden där alltför många styrelser lägger ner ingen eller för lite tid och fokus på bland annat ägarfrågor, ordföranderollen, finansiering, hållbarhetsarbete och mångfald. Det finns med andra ord stor utvecklingspotential!

I samband med seminariet kommer boken att erbjudas till ett attraktivt introduktionspris.

Mötet kommer att genomföras digitalt och länken skickas ut i god tid innan mötet.

När : 18 mars
Klockan: 18-19:30 (inloggning kan ske från 17:45, länk stängs ner 20:00 för eventuell frågestund & mingel)

När du anmäler dig till detta evenemang godkänner du att vara med på en deltagarlista synlig för alla deltagare och möjligen även på bild som delas i sociala medier. Seminariet kommer att spelas in och är endast tillgängligt för våra medlemmar via lösenord. 

Anmäl ditt deltagande här!

Är du inte medlem, men intresserad, är du välkommen att anmäla dig via denna länk för att närvara. Mer om vad medlemskapet innebär läser du här!

Varmt välkomna önskar
Styrelsen
Boarding For Success


Stort tack till vår vår digitala värd!