• Styrelsearbetets ABC – Intervju med Satish Sen 3 juni

    Satish Sen är styrelseproffset med ca 30 års erfarenhet som ägare, VD samt rådgivare åt ägarledda bolag. De senaste tio åren har han även arbetat med att föreläsa och utbilda ägare och ledare i styrelsefrågor som rör bolagsstyrning, aktivt […]

    8 månader ago, by