Satish Sen är styrelseproffset med ca 30 års erfarenhet som ägare, VD samt rådgivare åt ägarledda bolag. De senaste tio åren har han även arbetat med att föreläsa och utbilda ägare och ledare i styrelsefrågor som rör bolagsstyrning, aktivt ägarskap och styrelsearbete. Satish är även medförfattare till böcker i dessa ämnen.

Intervju med Satish inför kommande webbinarium 3 juni klockan 10:00-11:00

 

Ditt första styrelseuppdrag?

-Min första kontakt med styrelsearbete var när jag i slutet på 80-talet var VD för ett dotterbolag vars mamma gick i konkurs. Vi hade precis vänt förlust till vinst i dotterbolaget och fick frågan från konkursförvaltaren om vi inte ville köpa bolaget ur boet. Vilket vi gjorde.

-Ingen i min familj hade varit egna företagare och jag förstod att jag skulle behöva hjälp, därför tog jag in en extern styrelse. Vi tappade 60 % av vår omsättning på en vecka (lika illa som dagens Corona) och överlevde på grund av en aktiv styrelse och mycket tack vare vår styrelseordförande Göran.

Vilka branscher verkar du i?

– Konsumentvaror och B2B, detaljhandel, e-handel, konsult- och tjänsteverksamheter, forskningsbaserat och reglerade branscher.

-Det jag har kommit fram till är att jag inte ska ta uppdrag inom forskningsbaserade start-up verksamheter eftersom mina naturvetenskapliga och tekniska kunskaper inte är på den nivån som behövs. På samma sätt är det inom s.k. vårdbaserade verksamheter där det ofta krävs viss medicinsk kompetens för att kunna ställa de rätta frågorna i styrelserummet.

Viktigt i styrelserummet i kristider?

-Det är alltid viktigt att styrelsen har vad jag brukar kalla för splitvision, det vill säga att den både har koll på nuet och samtidigt har förmåga att verka framåtriktat. Det är kanske ännu viktigare nu, när det är lätt att alla har 100 % fokus på den akuta krisen och ingen på framtiden. Oavsett om man återfinns i ägarrollen, styrelserollen, vd/ledning eller arbetar som rådgivare är två saker viktiga anser jag;

När verkligheten i grunden förändras och du inte längre kan navigera efter den karta som var bra igår.

Efter en större kris förändras villkoren för alltid, och på frågan: när blir allt som förr? finns det inga enkla svar. Det är viktigt att förstå och ha som uppmärksamhet för det fortsatta arbetet.

Det är viktigt att vara beredd på att omfamna förändring både mentalt och praktiskt. Andemeningen i ABL (aktiebolagslagen) är att en styrelse ska anpassa sitt arbete till bolagets behov och det är sant även nu. Risken av att gripas av panik och slänga ut baby med badvattnet är ett annat ämne som passar i dessa tider. Att hålla huvudet kallt och inte raserar det som är kärnan i verksamheten och grunden till en lönsam återkomst är viktigt. Stephen Hawkin sa en gång att människan största bedrifter skapades genom vår förmåga att kommunicera och våra största tillkortakommanden berodde på vår oförmåga att kommunicera.

Kommunikationens roll i styrelsens ledarskap är mycket central och kan inte diskuteras nog anser jag. En annan sak som är central är att man inte kan komma ifrån är arbetet med ett företags ekonomi och kassaflödet, det är blodomloppet som syresätter systemet.

Styrelsearbetets ABC

-När man ändå är inne på medicin (som inte är mitt specialområde som framgår ovan) fick man som scout lära sig vikten av ABC – Andning, Blödning och Chock.

Det skulle man kunna överföra till företagens och styrelsens värld. När problemen rullar in gäller det att fokusera på att först försöka hålla företaget vid liv – själva andningsfasen. Vi kan skapa tid för att se vad vi behöver göra i en nästa fas. Stoppa blödningen – det vill säga pengar som rinner ut ur företaget. Här kan vi också få hjälp med behandlingsmetoderna ackord och rekonstruktion, samt i värsta fall även konkurs. När chocken har lagt sig gäller det att starta arbetet att komma tillbaka till ett bra liv, men som med all rehabilitering är det ofta inte identiskt med det liv vi hade innan vi blev akut sjuka.

Böcker om styrelsearbete  hittar du här: https://www.kaleidoscope.se/Bokutgivning.html