Advisor – ett komplement till styrelsen

Advisor – ett komplement till styrelsen

Vad innebär det egentligen att vara en ”advisor” rådgivare, i ett bolag och vad innebär det för företaget att anlita en advisor eller att ha ett s.k. advisory board? Hur skapar man balans mellan styrelsearbete och ett advisory board? Finns situationer eller tidpunkter när det ena är bättre än det andra?  Advisor-rollen är många gånger en underskattad resurs som också kan vara en bra inkörsport så att ägare och ledning kan lära känna en ny styrelseledamot.

Vi går igenom årets VD barometer med Peter Eriksson från CFI Group

Vi går igenom årets VD barometer med Peter Eriksson från CFI Group

VD Barometern är CFI Groups årligs undersökning där mer än 1100 svenska VD:ar har delat med sig av sitt fokus och syn på viktiga frågor om företagandet. Studien görs i samarbete med Dagens Industri och Styrelseakademien. Syftet med VD Barometern är att bidra med kunskap om hur VD:ar i Sverige ser på sig själva, sin affär, sin styrelse och organisation i stort. Tillsammans med Peter Eriksson från CFI reflekterar vi över resultatet av årets VD-barometer med fokus på samarbetet VD – Styrelse, och förväntningarna på framtiden.

Vad är styrelsens strategiska utmaning när det kommer till IT säkerhet?

Vad är styrelsens strategiska utmaning när det kommer till IT säkerhet?

AI, Cybersäkerhet och NATO-medlemskap, hur kommer det att påverka bolagens IT-säkerhet? Vilka strategiska beslut måste fattas och hur hanteras frågor kring IT säkerhet, vilket ansvar har en styrelse? 

Ann-Charlotte har grundat Netdoktor.se samt Life Science Invest, Sveriges största affärsängelnätverk inom Life Science med ett 80-tal delägare. Tillsammans har de tagit in 58 MSK och genomfört ett 30-tal investeringar i start-ups inom Pharma, Diagnostik, Medtech och Healthtech. Ann-Charlotte är även styrelsearbetare med 6 externa bolag varav 3 som ordförande.