");

Styrelsens ansvar för IT-säkerheten

Välkommen till höstens första träff med Boarding for Success där vi kommer att få inblick i styrelsens ansvar avseende IT-säkerheten. Vad var det egentligen som hände i samband med Transportstyrelsens […]

Loading...