Kallelse till årsstämma för Boarding for Success, Sweden ekonomisk förening onsdag den 27 april 2016 kl. 17.30

Årsredovisningen och revisionsberättelse delas ut på plats.

Detta evenemang är endast för medlemmar. Efter stämman äter vi en bit mat och fortsätter nätverkandet.

Datum:  27 april

Plats:  Hypergen

Adress:  Kungsbroplan 1, Stockholm

Tid:  17.30 – 20.00

Anmäl dig här

Varmt välkomna önskar Styrelsen