Kvinnor öppnar upp för kvinnor

Härligt att läsa på fastighetsnytt att det skett ett tydligt trendbrott vad gäller kvinnlig representation i de börsnoterade bolagens styrelser. Sedan förra året har andelen kvinnor i styrelserna stigit till […]

Loading...