De flesta företagen upplever inte bara att konkurrensen är hård utan att branschen är i snabb transformation och att marknaden förändras strukturellt. Hur ska man då på en så osäker och snabbrörlig marknad öka tillväxten och lönsamheten? Det har visat sig att ett av det mest framgångsrika sätten att öka tillväxt och lönsamhet är att arbeta systematiskt och långsiktigt med innovation. Kan det vara så att styrelsen behöver engagera sig i företagets innovationsstrategi för att frågan ska prioriteras?

Under denna kväll kommer vi att diskutera hur man kan förhålla sig till innovation och ge exempel från omvärlden. Det kommer att bli en spännande paneldiskussion med personer som arbetar både på ledningsnivå och i styrelser med denna fråga.

Kerstin Hessius, Styrelseledamot i Vasakronan AB (publ), Arlandabanan Infrastruktur AB, Björn Borg AB, SPP Pension & Försäkring AB (publ), Svensk Danska Broförbindelsen, Vasakronan Holding AB, Hemsö Fastighets AB.

Per Sundin,  Ordförande för Capitol Music Group AB, ledamot i Universal Music Group AB, Polar Music International AB, M&L Records AB samt Brombergs Bokförlag AB. Per arbetar som VD för för Universal Music AB.

Dr Annika Steiber  , Board of Directors Swedish-American Chamber of Commerce – San Francisco. Grundare och VD för INNOWAY.

Datum: Tisdag 1 september 2015

Tid:   17.30 – 20.00

Plats:  Vasakronans huvudkontor

Adress:   Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

Vi inleder kl 17.30 med mingel och tilltugg

Ta gärna med en gäst.

Välkommen med din anmälan här  

Stort tack till kvällens sponsor

bfs16