Vad krävs egentligen av våra styrelser i framtiden? På Grant Thornton’s seminarium deltar vi i paneldebatt under rubrikenÄr mångfald i styrelserummet avgörande för långsiktig tillväxt?Liselotte Jansson, Boarding for Success sitter i panelen tillsammans med Meg Tiveus, StyrelseAkademien och Dimitris Gioulelas, Knightec.

Går förändringen för långsamt? Handlar det bara om kön? Vilka är de starka drivkrafterna för mångfald?

Läs mer om hela programmet och anmäl dig på här