Styrelsekraft är ett program som instiftades av Näringsdepartementet 2009 med syfte för främja hållbar tillväxt genom att öka andelen kvinnor i styrelser. Mellan åren 2009 och 2014 har 740 kvinnor deltagit i Styrelsekraft. Med anledning av att programmet nu avslutas så arrangerades av Almi en alumni träff i Andrakammarsalen i Riksdagen där ca 180 av deltagarna i Styrelsekraft deltog. Boarding For Success, som har sitt ursprung i den första omgången av Styrelsekraft 2009, var välrepresenterade med många deltagare.

Programmet innehöll ett stort antal intressanta programpunkter kring Styrelsekraft och kvinnlig kompetens för bolagsstyrelser. Efter en inledning av Helena Lindahl (c) och Jennie Nilsson (s) från Näringsutskottetet samt Almis projektledare Marie Ahlgren så lyssnade vi till moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra om kvinnliga framgångar samt vikten av att staten alltid bör föregå med gott exempel och tillsätta bara på kompetens. Vi lyssnade vidare till Styrelsekrafts Advisory board med bland andra Caroline af Ugglas och Rune Brandinger som medlemmar samt till Eva Lindström, statssekreterare på Näringsdepartementet.
 

Dagens fortsatte med många paneldebatter och diskussioner. De ca 180 kvinnorna från Styrelsekraft som var samlade i Andrakammarsalen i Riksdagen deltog i samtalet via Twitter (#Styrelsekraft). Dagen avslutades på Grillska Huset i Gamla Stan med fortsatta diskussioner kring hur arbetet för att få fler kvinnor till bolagsstyrelser kan fortsatta.

Ett stort tack för en intressant dag!

bfs13