Vi söker efter dig som vill vara med och utveckla vårt nätverk mot målet, d v s att vara Sveriges vassaste styrelsenätverk. Vilken bransch du kommer från är inte avgörande, snarare dina egenskaper. Då föreningen saknar anställda så är det också viktigt att du är beredd att vara operativ, vilket skiljer denna styrelse från vanliga bolagsstyrelser som ägnar merparten av tiden åt strategiska frågor. Vår styrelse är både operativ och strategisk.

Nätverket omfattar de adepter och mentorer som deltagit i Styrelsekraft samt sedan 2012 även medlemmar utanför Styrelsekraft men som är etablerade i styrelser eller är på väg in i styrelsearbete. Kraven/kriterierna enligt stadgarna är att du antingen gått en styrelseutbildning eller har erfarenhet från professionellt styrelsearbete, dock ej bostadsrättsförening eller enmansbolag. Målet är att vidareutveckla nätverket till Sveriges vassaste styrelsenätverk.

Vi söker efter dig som vill vara med och utveckla vårt nätverk mot målet, d v s att vara Sveriges vassaste styrelsenätverk. Vilken bransch du kommer från är inte avgörande, snarare dina egenskaper. Då föreningen saknar anställda så är det också viktigt att du är beredd att vara operativ, vilket skiljer denna styrelse från vanliga bolagsstyrelser som ägnar merparten av tiden åt strategiska frågor. Vår styrelse är både operativ och strategisk.

Alla i styrelsen har olika roller och bidrar operativt mellan styrelsemötena. Har du kunskap om marknadsföring alternativt är duktig på att intressera sponsorer för vår verksamhet är det extra intressant.

Vi strävar inte bara efter att nätverket skall vara vassast, vi arbetar också för att vår styrelse skall vara så professionell att vi blir ännu mer eftertraktade av andra valberedningar. Så vi erbjuder dig ytterligare erfarenhet, ökad synlighet på marknaden och ett roligt uppdrag.

Som person är du kreativ och också beredd att själv genomföra de idéer som du eller andra föreslår. Vi är nätverkets marknadsföring utåt, varför du skall tycka det är roligt att verka för att göra nätverket känt på rätt ställen.

Intresserad? Kontakta oss i valberedningen så snart som möjligt, dock senast 2015-03-01.

Helena Hammar

0739-60 22 30

Katarina Knutz

0708-98 07 15

Åsa Bergman Målbäck

0739-88 88 84