Intressant rapport från PWC om sammansättning och arvode hos svenska mid-Cap bolag

PWC har gjort en grundlig genomgång av sammansättningen och arvoden hos styrelserna i mid-Cap bolagen.Andelen kvinnor uppgår till 28 % och ordförandearvodena har ökat. Rapporten, som är läsvärd, bryter även ned analysen branschvis.

Läs hela rapporten här

Loading...