Camilla Wagner lanserar en ny databas med 800 tunga kvinnliga kandidater till bolagsstyrelserna. Hon har hittills bokat in tolv valberedningar med de stora institutionella ägarna som pensionsfonderna. Börsbolagens valberedningars arbete påbörjas inom kort och för att påverka måste man vara ute i god tid. Alla valberedningar som hittills kontaktats har varit intresserade vilket är mycket positivt.

Listan på de 800 kandidaterna har vaskats fram från Invest in relations databas som omfattar 12000 personer från börsbolag och andra större företag. Samtliga på listan har lett affärsverksamheter och haft affärsansvar dvs den kompetens som valberedningarna hävdar att kvinnor saknar. Valberedningarna kommer erbjudas listor på matchade kvinnliga kandidater.

Camilla Wagner  är idag fristående konsult med ledde tidigare Veckans Affärers arbete med listan över näringslivets 125 mäktigaste kvinnor.

 

Det finns idag flera databaser med kvinnliga styrelsekandidater som Grant Thornton, Styrelseakademien och Almis Styrelsekraft samt vår egen databas Boarding for Success.

Läs gärna artikel på Veckans Affärer