BFS är ett viktigt nätverk som bidragit till ett mer professionellt styrelsearbete med mer aktivt deltagande av styrelserna.