Genom Boarding for success får jag lära känna fantastiska styrelsekontakter och lära mig det som inte lärs ut utan kommer från erfarenheter.