Svåra Case i styrelser – Fysisk nätverksträff!

Svåra Case i styrelser – Fysisk nätverksträff!

Styrelseledamoten har bara en enda lojalitet enl. Aktiebolagslagen – den till bolaget. Detta förutsätter att alla i styrelserummet förstår sitt ansvar och sina förpliktelser. Likväl krävs det ledamöter med hög integritet. Men om verkligheten inte ser ut så...