• Kvinnorsföretagande i Sverige och i EU – WomEngage

    Våra vänner på WomEngage presenterar rapporten ”Kvinnors företagande i Sverige och EU” Bilden som framträder är att jämställdheten i näringslivet haltar och att stegen mot en förbättring är generande små. Utgångspunkten för rapporten är att få en samlad bild […]

    2 veckor ago, by