Samarbete/värdskap

Att vara partner till Boarding for Success innebär att ge mervärde till våra medlemmar i olika format beroende på vad din verksamhet kan erbjuda. För mer information om partnerskap kontakta oss.

  • Stå som värd för träffar
  • Delta på nätverksträffar och i paneler
  • Marknadsföra och positionera ert företag utifrån ett styrelseperspektiv i nätverket
The First Impression Company 

 ”vi gör ert första intryck lönsamt”

Vi hjälper företag att ta kontroll över sitt första intryck, skapa en besöksupplevelse som gör skillnad och överträffar förväntningarna. Rätt genomfört stärks varumärket, ökar företagets attraktionskraft och fördjupar relationen. Vill du veta hur?

Boardio

Rådgivare och styrelseledamöter för tillväxtföretag.
Över 6000 rådgivare från 100 + länder.

VARFÖR RÅDGIVARE?
Att anlita en rådgivare är ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att få in nödvändig expertis i företaget och därmed väsentligt korta sk Time-To-Market

Registrera dig Gratis!

Registrera dig gratis
Styrelse Akademien

bildades 1991 och är en oberoende, ideell förening som finns i hela landet. Vi är Europas näst största styrelseinstitut med nära 7000 medlemmar och har blivit Sveriges ledande forum för professionell utveckling av styrelseledamöter och ägare.

Grant Thornton

tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Arrangerar seminarier inom styrelsearbete samt litteratur inom området.