Samarbete/värdskap

Att vara partner till Boarding for Success innebär att ge mervärde till våra medlemmar i olika format beroende på vad din verksamhet kan erbjuda. För mer information om partnerskap kontakta oss.

  • Stå som värd för träffar
  • Delta på nätverksträffar och i paneler
  • Marknadsföra och positionera ert företag utifrån ett styrelseperspektiv i nätverket
Executive People

är det självklara valet för utbildning av VD och styrelseledamöter.

Vår passion och mission är att våra utbildningar skall säkerställa att VD och styrelseledamöter får verktyg för att kunna bli den bästa ledamoten och/eller VD de kan vara.

Vår ledstjärna är och kommer alltid var de tre vackraste orden i aktiebolagslagen ”För Bolagets Bästa”.

The First Impression Company 

 ”vi gör ert första intryck lönsamt”

Vi hjälper företag att ta kontroll över sitt första intryck, skapa en besöksupplevelse som gör skillnad och överträffar förväntningarna. Rätt genomfört stärks varumärket, ökar företagets attraktionskraft och fördjupar relationen. Vill du veta hur?

Styrelse Akademien

bildades 1991 och är en oberoende, ideell förening som finns i hela landet. Vi är Europas näst största styrelseinstitut med nära 7000 medlemmar och har blivit Sveriges ledande forum för professionell utveckling av styrelseledamöter och ägare.

Grant Thornton

tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Arrangerar seminarier inom styrelsearbete samt litteratur inom området.