Boarding for Success

               

Ett medlemskap kostar 1200 kr första året och 1100 kr kommande år. Medlemskapet erbjuder 6-8 träffar per år. Du får tillgång till högaktuella seminarier och ett professionellt nätverk med ca 130 medlemmar. Du blir även sökbar i vår kandidatbank.

Den traditionella synen på styrelsekompetens är inte tillräcklig för dagens och framtidens utmaningar. Vi vill synliggöra olika styrelsekompetenser som kan behövas under företagets olika faser. Med bredden i vårt nätverk kan vi erbjuda rätt kompetens till startups, ägarledda och noterade bolag.

Boarding for Success är en ekonomisk förening som startade hösten 2010. Föreningens syfte är att stärka värdeutvecklingen i företag och organisationer genom att:

  • Erbjuda mötesplatser för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte
  • Erbjuda medlemmarnas kompetens för styrelseuppdrag och konsultation
  • Som opinionsbildare vill vi synliggöra styrelsekompetens och främja god etik i styrelsearbete

Boarding for Success ska vara en naturlig mötesplats gällande frågor som rör styrelsearbete i näringsliv och organisationer på såväl kort som lång sikt.

Varmt välkommen som gäst kostnadsfritt på en nätverksträff.

 

 

Boarding For Success Styrelse