");

Om oss

Boarding for Success är en ekonomisk förening som startade hösten 2010. Vi verkar primärt för att de svenska aktiebolagsstyrelserna ska bli mer diversifierade genom ökad mångfald. Rent konkret ser vi det som att vårt arbete skall öppna upp för att styrelserna ska få breddad kompetens och därigenom uppnå bättre resultat.

Vi har en vision om att vara Sveriges vassaste styrelsenätverk och samarbetar därför med näringslivet och utvalda organisationer för ökad medlemsnytta. För att systematiskt bygga upp kompetens inom relevanta intresseområden har BFS etablerat strategiskt samarbete med utvalda partners.

Från början har vår mission varit att synliggöra styrelsekompetens för styrelseuppdrag. Ett annat mål vi har i vår verksamhet är att påverka genom opinionsbildning.

Föreningen drivs av en operativ styrelse där styrelsemedlemmarna arbetar med föreningen utan ekonomisk kompensation.

BFS biografi
Under perioden 2008–2014 genomförde Almi Företagspartner på uppdrag av regeringen det rikstäckande programmet Styrelsekraft. Syftet var att främja hållbar tillväxt genom att öka andelen kvinnor i styrelser.

Programmet innefattade bland annat genomförande av en certifierad styrelseutbildning, med tilldelad mentor. Drygt 700 personer deltog i programmet runt om i landet, varav ca 200 i Stockholms-regionen. Boarding for Success bildades med utgångspunkt i detta projekt och än idag återfinns medlemmar från det programmet i vår förening. Bakom bildandet av programmet Styrelsekraft stod Maud Olofsson, då näringsminister. Maud Olofsson har gästat oss flertal gånger och följer oss.

Vill du gästa oss kostnadsfritt på en nätverksträff?
Kontakta oss i styrelsen via Linkedin eller till styrelse@boardingforsuccess.se

Loading...