Historien om Boarding For Success

Boarding for Success är en ekonomisk förening som startade hösten 2010.

Föreningens syfte är att stärka värdeutvecklingen i företag och organisationer genom att:

  • Erbjuda mötesplatser för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
  • Erbjuda medlemmarnas kompetens för styrelseuppdrag och konsultation.

Som opinionsbildare synliggöra styrelsekompetens och främja för god etik i styrelsearbete Boarding for Success ska vara den naturliga samarbetspartnern och en naturlig mötesplats gällande frågor som rör styrelsearbete i näringsliv och organisationer på såväl kort som lång sikt.

Verksamheten vilar på grundpelare som nätverk, synliggörande av medlemmar och kompetensutbyte.

Vår vision är att vara Sveriges vassaste styrelsenätverk.
Ett medlemskap innebär att du som medlem ska känna att du tillhör ett exklusivt nätverk där du får tillgång till högaktuella seminarier och professionellt nätverkande. Du blir även sökbar i vår unika kandidatbank för kvalificerade möjliga styrelsekandidater.

Den traditionella synen på styrelsekompetens är inte tillräcklig för framtidens utmaningar varför vi villsynliggöra olika styrelsekompetenser. Med bredden i vårt nätverk kan vi erbjuda rätt kompetens till startups, ägarledda och noterade bolag.

Naesta-traeff-17-februari-Kaenner-du-styrelsens-DNA_menu_image

Om medlemmarna

Samtliga medlemmar i Boarding For Success arbetar arbetar i externa företagsstyrelser, har gedigen erfarenhet från professionellt styrelsearbete  eller har gått en styrelseutbildning.

 

 

Om Boarding For Success Styrelse & kommitéer


Styrelse 2018

Hanna Nordin, Ordförande

Jenny Furtenbach, Ledamot

Carina Wigholm, Ledamot

Isak Abramowicz, Ledamot

Jaquline Gyllenberg, Ledamot

Katharina Hjort, Ledamot

Ruth Yosef, Ledamot

Kasewa Dabagh Celepli, Ledamot

Frida Nilsson, Suppleant

Louise Ekehammar, Suppleant

Inger Lindström, Suppleant


Revisor

Ulrika Garbrant


Valberedning

Charlotte Darth

Inger Lindström

Marianne Lilja Wittbom

Anna Eriksson


Kommunikationskommitté

Hanna Nordin

Inger Lindström

Ingela Lispers

Aktivitetskommitté

Jenny Furtenbach

Katarina Knutz