Boarding For Success – ditt styrelsenätverk

 

Vår vision är att vara Sveriges vassaste styrelsenätverk.

Ett medlemskap innebär att du som medlem ska känna att du tillhör ett exklusivt nätverk där du får tillgång till högaktuella seminarier och ett professionellt nätverk. Du blir även sökbar i vår unika kandidatbank för kvalificerade möjliga styrelsekandidater.

Den traditionella synen på styrelsekompetens är inte tillräcklig för dagens och framtidens utmaningar. Vi vill synliggöra olika styrelsekompetenser som kan behövas under företagets olika faser. Med bredden i vårt nätverk kan vi erbjuda rätt kompetens till startups, ägarledda och noterade bolag.

Boarding for Success är en ekonomisk förening som startade hösten 2010. Föreningens syfte är att stärka värdeutvecklingen i företag och organisationer genom att:

  • Erbjuda mötesplatser för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
  • Erbjuda medlemmarnas kompetens för styrelseuppdrag och konsultation.

Som opinionsbildare vill vi synliggöra styrelsekompetens och främja god etik i styrelsearbete. Boarding for Success ska vara en naturlig mötesplats gällande frågor som rör styrelsearbete i näringsliv och organisationer på såväl kort som lång sikt.

Varmt välkommen som gäst på ett av våra seminarium!

 

 

Boarding For Success Styrelse & kommitéer