Boarding for Success

          

Ett medlemskap kostar från och med år 2020, 1 500 kr första året och 1 400 kr kommande år. Medlemskapet erbjuder 6-8 träffar per år. Du får tillgång till högaktuella seminarier och ett professionellt nätverk med ca 130 medlemmar.

Den traditionella synen på styrelsekompetens är inte tillräcklig för dagens och framtidens utmaningar. Vi vill synliggöra olika styrelsekompetenser som kan behövas under företagets olika faser. Med bredden i vårt nätverk kan vi erbjuda rätt kompetens till startups, ägarledda och noterade bolag.

Boarding for Success är en ekonomisk förening som startade hösten 2010. Föreningens syfte är att stärka värdeutvecklingen i företag och organisationer genom att:

  • Erbjuda mötesplatser för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte
  • Erbjuda medlemmarnas kompetens för styrelseuppdrag och konsultation
  • Som opinionsbildare vill vi synliggöra styrelsekompetens och främja god etik i styrelsearbete

Boarding for Success ska vara en naturlig mötesplats gällande frågor som rör styrelsearbete i näringsliv och organisationer på såväl kort som lång sikt.

Varmt välkommen som gäst kostnadsfritt på en nätverksträff.

 

 

Boarding For Success Styrelse


Styrelse 2020

Katarina Knutz, Tf Styrelseordförande

Hanna Nordin, Ledamot

Jenny Furtenbach, Ledamot

Kasewa Dabagh Celepli, Ledamot

Ylva Hasselbom-Martelius, Ledamot

Ulrika Englesson Sandman, Ledamot

Marlene Jegeborn , Adjungerad ledamot

Eva Norén, Suppleant

Natasha Belinska, Suppleant