Integritetspolicy GDPR

Personuppgiftsansvar

Boarding for Success Ekonomisk förening, org.nr 769622-2665 är personuppgiftsansvarig för föreningens behandling av personuppgifter. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in endast används för avsett ändamål.

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. nätverksträffar), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter).

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som används vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens nätverksträffar
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Endast styrelsemedlem eller vår ekonomibyrå som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller medlemskontakter), får tillgång till personligt identifierbar information (för- och efternamn, e-post)

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem och för vilket ändamål (varför)?

Ändamål – För att kunna behandla medlemsansökningar samt frågor inkomna via webbformulär och e-post.

Kontakt via webbplatsens kontaktformulär

När du använder webbplatsens kontaktformulär samlar vi in personuppgifter. Denna information används för att kontakta dig och/eller hantera din medlemsansökan. När du blir medlem kommer din kontaktinformation och den information du väljer att lämna att sparas på din ”profilsida” här på webbplatsen. Din medlemsinformation kommer att sparas så längde du är medlems hos oss. Vi behöver uppgifterna för att kunna kontakta dig och ta betalt av dig. Vid medlemskap dvs betalning för medlemskap mellan dig och föreningen gäller svensk bokföringslag.

Behandling som utförs

 • Vi besvarar din förfrågan via e-post.
 • Informationen i medlemsansökan publiceras på din ”profilsida” när du blir godkänd som Certifierad Medlem.
 • Du kan själv redigera din information på din profilsida via inloggning.
 • Blir du godkänd som Medlem, publiceras inte din information på webbsidan. Däremot sparas den under den tid du är medlem
 • Blir du godkänd som Certifierad Medlem, publiceras din profil på webbsidan, och sparas under den tid du är medlem.
 • Hantering av betalning och betalningshistorik

Personuppgifter som behandlas

 • För- och efternamn
 • Företag
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Användaruppgifter för ”Min profilsida”(endast medlemmar).
 • Betalningsinformation

Ändamål – För att kunna genomföra och hantera deltagande nätverksträffar/event.

Behandling som utförs

Kommunikation innan och efter deltagande i en nätverksträff/event (t.ex. inbjudningar till event, bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).

Personuppgifter som behandlas

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, företag och telefonnummer)
 • Fotografering vid event för publicering i våra digitala kanaler

Ändamål – För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter och system.

 Behandling som utförs

 • Anpassning av tjänster för att bli
mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som kan användas av kunder i våra digitala kanaler).

Personuppgifter som behandlas

 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex.IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
 • Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Regler för radering av personuppgifter

 • Radering av personuppgifter och information på ”Profilsida” sker när du inte längre vill vara medlem.
 • Radering av personuppgifter i medlemsregister sker när du inte längre vill vara medlem
 • Svensk bokföringslag gäller.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy eller vår  behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på styrelse@boardingforsuccess.se