Vad händer när tvist uppstår?

Hur bör man agera när man inte kommer överens med sin motpart? Vilka olika tvistlösningsmedel står till buds, och vad är viktigt att tänka på inför en kommande process?

Under detta nätverkstillfälle får vi höra Pontus Scherp och Evelina Engsfelt från Norburg & Scherp advokatbyrå prata om olika moment under en tvistlösningsprocess, och vilka de största skillnaderna är mellan att slita en tvist genom skiljeförfarande och vid allmän domstol.

Pontus Scherp är grundare och delägare vid Norburg & Scherp Advokatbyrå. Han har sedan 2001 specialiserat sig på tvistlösning, processer och skiljeförfaranden. Pontus har omfattande erfarenhet av att företräda parter i domstolsprocesser och svenska och internationella skiljeförfaranden. Han är utbildad skiljeman och Fellow (FCIArb) vid den internationella skiljedomsorganisationen Chartered Institute of Arbitrators och utses ofta som skiljeman i svenska och internationella skiljeförfaranden.

Evelina Engsfelt arbetar sedan ett par år tillbaks som biträdande jurist vid Norburg & Scherp Advokatbyrå och företräder regelbundet klienter i skiljeförfaranden och i tvistemål inför svenska domstolar. Hon är även medlem i BFS.

Anmälan
Medlemmar får kallelse på mail eller anmäler sig genom att logga in på sin profilsida. Är du inte medlem och vill vara vår gäst vid ett tillfälle anmäl ditt deltagande här eller så passar du på och blir medlem direkt här!

Varmt välkommen!

Styrelsen i Boarding for Success

Datum

okt 12 2022
Expired!
Kategori