The World Café workshop

EFTER EVENTET:

Vi valde två utmaningar i två grupper att samtala kring. Bifogat ser ni upplägget!

 

EVENTET:

Vi kommer detta event använda oss av cafémetoden och ha tillgång till 5-6 cafébord med en problemställning per cafébord (cafebord = digitala rum á 6-10 personer). Vid varje  cafébord sitter en ”styrelse” som för samtal kring problemet, sedan byter man cafébord och för samtal om nästa problemställning.

Maila oss gärna problemställningar att hantera på detta event.

Ni kommer få bra med tid att nätverka innan cafésamtalen påbörjas. Ni kommer även kunna välja vilket problem ni ska börja med men alla kommer gå till alla rum.

När: 18 maj
Var: Online (Zoomlänk skickas till anmälda)
Tid: 19:00-20:30
Anmälan: Medlemmar får kallelse på mail eller anmäler sig genom att logga in på sin profilsida.
Icke medlemmar anmäler deltagande här.

Cafémetoden är en dialogmetod som uppmuntrar människor att delta i diskussioner om aktuella frågor.
Små samtalsgrupper runt bord undersöker ett tema eller givna frågeställningar, som skall vara öppna och utmanande. Deltagarna byter bord/grupp vid bestämda tidpunkter under mötet. Processen genomförs i princip med tre olika faser; analys, fördjupad analys, utarbeta förslag. Arbetet vid borden dokumenteras. Idéer och synpunkter delges övriga deltagare under och i slutet av mötet.

Varmt välkommen önskar styrelsen i Boarding for Success!

Datum

maj 18 2021
Expired!

Platser

Zoom rum
BFS

Arrangör

BFS
E-post
Styrelse@boardingforsuccess.se