BFS tar semester!

Våren 2021! Vi har genomfört 9 träffar! Fler än antalet garanterade träffar per år! Trots pandemin har vi haft fler träffar än tidigare, där merparten var digitala. Det har varit utmanande att ställa om från fysiska träffar till digitala, men det har också öppnat upp nya möjligheter för människor som bor på andra orter än Stockholm att kunna medverka. Framgent tänker vi erbjuda våra medlemmar både fysiska och digitala träffar.

Vi ser fram emot hösten 2021 med första träffen i augusti!

BFS styrelsen

Datum

jul 01 - 31 2021
Expired!