Medlem i fokus – Johan Seltborg

Johan Seltborg har mod – att ställa frågor och beröra obekväma ämnen, har förmåga att skilja på taktik och strategi. Han har lett förändringsarbete i ägarledda bolag sedan 2014. Johan har arbetat många år med internationell B2B-försäljning inom bland annat Med Tech och tillverkande industri, med roller som VD, försäljningschef och affärsområdeschef. Sedan fyra år tillbaka arbetar Johan som interimsledare med uppdrag som interim vd och försäljningschef.

Johan är nu aktuell med boken ”Ledarskap på besök – 15 framgångsfaktorer för att lyckas som interimschef”.

För närvarande är Johan styrelseledamot i D&E Bearings, ett trading-bolag i industriprodukter med omsättning på 120 MSEK och bolag i Sverige och Finland.

Johan är även styrelseledamot i Täby FK, en fotbollsförening med drygt 2000 medlemmar och elitlag i div 1 för både herr och dam.

Vad gör styrelsearbete så intressant?
De mest intressanta frågorna diskuteras i styrelserummet. Jag älskar att få vara en del av helheten, att ha helikopterperspektiv över bolagets verksamhet. Jag älskar spänningen i att vara med och fatta strategiska beslut som påverkar företagets långsiktiga verksamhet. Jag älskar bredden – att behöva vara insatt i många olika områden. Det ger mig en stark personlig utveckling och det är alltid min främsta morot.

Vilka styrelseuppdrag är intressanta för dig?
Jag är bred i min profil och mitt främsta bidrag till styrelsen är mitt sätt att utveckla styrelsearbetet rent generellt, t ex genom att driva frågor och diskussioner och ställa krav och vara stöd till vd:ar. Specifika områden jag brinner för i styrelserummet är försäljning, organisation och långsiktig strategisk utveckling.

Intressanta uppdrag är i:
Ägarledda bolag
Bolag med internationell B2B-försäljning
Entreprenörsdrivna bolag inom Med Tech

Vilka förändringar har du sett ske i styrelserummet senaste 10 åren?
En intressant spaning är att fler styrelser tar in unga kvinnor som komplement till de äldre vita herrar som fortfarande dominerar de flesta styrelser. Det är väldigt positivt av två skäl – ökad jämställdhet och minskad åldersdiskriminering.

För övrigt kan jag konstatera att vissa nödvändiga förändringar inte verkar ske:

  • Fortfarande består de flesta styrelser av äldre vita herrar – mångfald saknas
  • En stor del av rekryteringen är inte professionell – dvs man tar in sina bekanta, vilket leder till att bristen på mångfald lever vidare
  • Glastaket är fortfarande starkt – de flesta bolag kräver styrelseerfarenhet när de tar in nya styrelsemedlemmar och lever i tron att det enda sättet att skaffa styrelsekompetens är genom att sitta i styrelse. Det stämmer inte, att som vd rapportera till en kompetent styrelse är betydligt mer utvecklande än att sitta i en inkompetent styrelse.
  • Alltför stort fokus på bransch, liksom vid operativa rekryteringar.

 

Vad innebär mångfald för dig?
Enkelt svar – många olika personligheter i samma lag. Tyvärr är det fortfarande in bristvara. Jag har de senaste åren varit i bolag med extremfallen 100% män och 100% kvinnor (förutom mig) och det leder till stora begränsningar.

Jag är kluven inför kvotering i styrelserummet, framför allt i mindre bolag eftersom ägarna oftast vill bevaka sina intressen. Däremot bör det diskuteras i noterade bolag. Jag tror tyvärr inte det är möjligt att nå jämställdhet utan ett inslag av tvingande åtgärder.

Dina styrelseråd i kristider:
Våga fatta tuffa beslut.
Tänk på att draken lyfter i motvind.
Se det som en möjlighet. Dåliga bolag kommer slås ut, bra bolag kommer gå stärkta ur krisen. Bromsa därför inte ur krisen, satsa på att investera och passa på att göra nödvändiga förändringar.

Vad tycker du om styrelsenätverket BFS?
Första gången jag deltog i ett möte slogs jag av hur kompetenta och intressanta personerna i nätverket var. Jag blev helt enkelt imponerad av min omgivning och såg det som en väldigt fin möjlighet att vara med i nätverket. Folk är generellt ödmjuka och utåtriktade och det passar mig.