Medlem i fokus – Fredrika Erlandsson

Fredrika Erlandsson tror på att skapa hållbara verksamheter genom att arbeta långsiktigt med den viktigaste tillgången – humankapitalet. Likaså byggandet av en företagskultur som stödjer bolagets satta vision, strategi och varumärke oavsett bransch.

För närvarande är Fredrika Styrelseledamot i sitt eget bolag VOCA Mentorship AB, Styrelsesuppleant i Spirit of Adventure AB, medlem av Newtrims ABs Advisory board och Styrelseordförande i Brf Vattuormen 35-40.

Fredrika har erfarenhet på ledningsstrategisk nivå, från såväl privata som börsnoterade bolag inom konsumentvarubranschen, både retail och wholesale, med design, inköp, produktion, logistik, varumärkesfrågor och hållbarhet som nyckelfrågor.

Vad innebär mångfald för dig?

Mångfald för mig handlar om ålder, (kulturell) bakgrund, kompetens och kön.

Vad gör styrelsearbete så intressant?

Styrelsearbete för mig är intressant eftersom jag i det får möjlighet att bidra till bolags långsiktigt strategiska plan. Och därmed stötta både frågeställningar länkade till spetskompetenser samt kultur- och värderingsarbete.

Vilka styrelseuppdrag är intressanta för dig?

Uppdrag mindre eller mellanstora bolag som har ett tydligt varumärkeserbjudande tillsammans med en stor medvetenhet kring kultur-, värderings- och hållbarhetsfrågor.

Hur har dina relationer som vd och ägare varit till olika styrelser under din karriär?

Jag har under större delen av min karriär rapporterat till VD, och varit drivande kraft i strategiarbeten, varför min relation med styrelsen i flera bolag varit nära. Öppenhet, samsyn och transparens har varit viktiga faktorer för relationernas framgång.

PHOTO DAN KULLBERG

Vilka förändringar har du sett ske?

Ett skifte med något större fokus på kvinnor och kulturell mångfald.

Hur ser du på ordföranderollen?

Jag ser ordföranderollen som enormt viktig, om än utmanande. Det är en roll som inte bara kräver ett tydligt och bra ledarskap. Det kräver engagemang, strategisk höjd och förmåga att se till både bolag och människa. Du leder inte enbart din styrelse – men är VDs närmaste chef vilket kräver närvaro och förståelse för hela affären.

Dina styrelseråd i kristider:

Att styrelse tar armkrok med VD, visar på stöd och skapar förutsättningar för handlingsutrymme.

Jag tror också på det förebyggande arbetet – att varje år göra en noggrann riskanalys som inte bara inkluderar de naturliga riskerna på marknaden men som tar med det oförutsägbara – det vi knappt kan föreställa oss.