Medlem i Fokus – Stefan Hasselgren

Stefan Hasselgren har haft ledande CxO befattningar i stora globala företag inom dagligvaruhandeln och retail de senaste 25 åren. Arbetar sedan 3+ år tillbaka med rådgivning inom IT, digitalisering, M&A och affärsutveckling.

För närvarande är Stefan engagerad i ett flertal Advisory boards som han antingen deltar i eller leder.

Stefan är extra engagerad för affärsutveckling genom IT och digitalisering och därmed den ökade effektivitet och konkurrenskraft man kan uppnå med ny teknik.

Styrelseuppdrag i större eller mindre företag som behöver hjälp med att utveckla sitt erbjudande genom IT och digitalisering skulle vara intressant att åta sig. Alltför många bolag har fortfarande alltför lite kunskap kring IT i sin ledning och styrning.

Vad gör styrelsearbete så intressant?

Att hjälpa till med den erfarenhet jag har byggt upp under min yrkesverksamma tid. Rätt driven ger styrelsen den vägledning och riktning som bolaget behöver och många av de investeringar som behövs inom kräver långsiktighet och uthållighet – och där känner jag att jag det blir intressant.

Vilka förändringar har du sett ske?

Det har hänt en hel del, det jag ser tydligt i och med min inriktning och intresse av digitalisering är att styrelser mer och mer har förstått behovet av att komplettera med kompetens inom IT. Men om man skall vara ärlig är det ändå inte tillräckligt. Många bolag som var framgångsrika för 10 år sedan har sett sig omsprungna av nya bolag med nya affärsmodeller, snabbare och bättre förmågor som delvis kommer av att man startar från början.

 

Hur ser du på ordföranderollen?

Jag tycker att det viktigaste uppgiften ordförande har är att se till att det finns en fungerande styrelse med bredd och olika perspektiv.

Vad innebär mångfald för dig?

Att skapa förutsättningar för synergier. ”När två personer tycker likadant är den ena överflödig”.

Hur har dina relationer som vd och ägare varit till olika styrelser under din karriär?

Det har så klart varierat – konstigt vore det väl annars. Men i de flesta fall har vi lyckats hitta rätt. Jag tänker framförallt på ansvarsfördelningen – jag tycker ofta att styrelsen har lätt för att bli för operativ och försöker lösa verksamhetens problem.

Dina styrelseråd i kristider:

Arbeta systematiskt och klokt snarare än snabbt och fel.

Regelbundna avstämningar med ledningen och genuint engagemang. Våga ta hjälp. Lägg ner mer tid för eftertanke och reflektion.