Vi söker dig som vill vara med och utveckla Boarding for Success, tillsammans med en mycket kompetent styrelse, som har högt i tak, stöttar varandra och har kul tillsammans.

Styrelsen arbetar för att genomföra föreningens övergripande mål att:

  • erbjuda mötesplatser för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte
  • synliggöra medlemmarnas kompetens till marknaden för styrelseuppdrag och konsultation
  • som opinionsbildare synliggöra styrelsekompetens och främja god etik i styrelsearbete

När styrelsen nu ska kompletteras med ytterligare ledamöter värdesätter vi följande:

  • har förståelse för och vill medverka i en operativ styrelse
  • engagerad och prestigelös person som får saker gjorda
  • erfarenhet av styrelsearbete och gärna aktiv i en eller flera styrelser
  • vill avsätta tid till att driva föreningens aktiviteter och utveckling
  • har ett brett och aktivt kontaktnät inom svenskt näringsliv
  • kunskaper i digitalisering och tekniskt kunnande samt erfarenhet av att arbeta med sponsorer

Vi ser fram mot din intresseanmälan senast den 11e februari, till jaquline.gyllenber(at)boardingforsuccess.se

Hälsningar Valberedningen i Boarding For Success

OM OSS
Boarding for Success är en ekonomisk förening som startade hösten 2010 och är en naturlig mötesplats gällande frågor som rör styrelsearbete i näringsliv och organisationer på såväl kort som lång sikt. Vi synliggör olika styrelsekompetenser som kan behövas under företags olika faser. Med bredden i vårt nätverk erbjuder vi rätt kompetens till startups, ägarledda och noterade bolag. Verksamheten vilar på grundpelare som nätverk, synliggörande av medlemmar och kompetensutbyte.