Vi välkomnar er till julmingel i mindre skala – Eventuellt lyssna på en entreprenör som berättar om sin resa och utmaningen att få bolaget att växa. Och som case för deltagande medlemmar spåna på utveckling av bolaget och agera styrelse/advisory board åt denne.

Mer info om innehåll, deltagarantal och hålltider återkommer vi med.