Hurpåverkas styrelsen och styrelsearbetet när verksamheten förändras på kort tid?

Varmt välkomna till höstens första (digitala) nätverksträff med styrelsenätverket Boarding for Success. Vi bjuder in till en spännande kväll med fokus på styrelsearbete i tider av förändring.

Agilt ledarskap ligger i tiden, men vad betyder det för en styrelse? Hur påverkas styrelsen och styrelsearbetet när verksamheten förändras, växer eller avvecklas snabbt under kort tid? Hur arbetar man med styrelsesammansättningen under en period med stora förändringar? Och hur säkrar man att styrelsen har den rätta kompetensen och sammansättningen under resan?

Det här är några av de frågor som panelen kommer att diskutera under kvällen. Du får möjlighet att lyssna på och ställa frågor till tre mycket erfarna personer under en paneldiskussion där de delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter i ämnet.

Panelen denna kväll består av:

Ingrid Höög , koncernchef Wise Group som hjälper företag att nå försprång genom människor. Wise dotterbolag rekryterar, arbetar med ledarskapsutveckling och skapar förutsättningar för medarbetare att växa och utvecklas. Ingrid har mångårig erfarenhet från Wise Group bland annat som VD på tillväxt- och dotterbolaget Wise Professionals. Hon rapporterar till styrelse och har själv arbetat i flera styrelser.

Charlotte Sundåker, CEO och grundare av Planethon, entreprenör och rådgivare med lång erfarenhet av att leda och utveckla organisationer och företag med inriktning på hållbarhet och innovation. Charlotte har också initierat tankesmedjan Ownershift med fokus på att öka kvinnligt ägarskap och inflytande. Charlotte är idag styrelseledamot i bland annat Wise Group.

Roland Dansell, Affärsrådgivare inom ägarstyrning och styrelseproffs, modererar kvällens panel och bidrar med sin egen expertis som styrelseordförande i flera olika bolag.

Program:

18.00 – 19.30 Paneldebatt, erfarenhetsutbyte och frågestund.

Stort tack till kvällens värd https://www.wisegroup.se/. Länk till eventet kommer skickas ut senast den 26/8.

På grund av Covid -19 situationen kommer vi under en period att genomföra digitala seminarier och fysiska träffar i mindre skala för våra medlemmar.

Med respekt för situation uppmuntrar vi dig att på de sätt som går att nätverka mellan våra officiella sammankomster. Håll kontakt med andra i nätverket, gör inlägg, ställ frågor på vår gemensamma LinkedIn-grupp eller bjud ut någon på en walk and talk. Det finns mycket hjälp att hämta till din verksamhet genom detta fantastiska nätverk! I dessa tider finns det många människor som gärna sträcker ut en hand. Behöver du stöd inom ett specifikt område kan du höra av dig till oss i styrelsen så kan vi hjälpa till att förmedla kontakt till rätt person.

Varmt välkommen önskar styrelsen i Boarding for Success!