Hur påverkas styrelsen och styrelsearbetet när verksamheten växer och utvecklas snabbt under kort tid?

Varmt välkommen på nätverksträff med styrelsenätverket Boarding for Success som bjuder in till en spännande kväll med fokus på styrelsearbete i tider av förändring.

Agilt ledarskap ligger i tiden, men vad betyder det för en styrelse? Hur påverkas styrelsen och styrelsearbetet när verksamheten växer och utvecklas snabbt under kort tid? Hur arbetar man med styrelsesammansättningen i en tid av förändringsledning? Och hur säkrar man att styrelsen har den rätta kompetensen och sammansättningen under hela tillväxtresan?

Det här är några av de frågor som vi kommer att diskutera under kvällen. Du får möjlighet att möta tre mycket erfarna personer i en paneldiskussion där de delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter i ämnet. Och du får själv möjlighet att bidra genom diskussion och erfarenhetsutbyte och – som alltid – att utvidga och bygga nätverk.

Panelen denna kväll består av:

Ingrid Höög är på koncernchef Wise Group som hjälper företag att nå försprång genom människor. Wise dotterbolag rekryterar, arbetar med ledarskapsutveckling och skapar förutsättningar för medarbetare att växa och utvecklas. Ingrid har mångårig erfarenhet från Wise Group bland annat som VD på tillväxt- och dotterbolaget Wise Professionals. Hon rapporterar till styrelse och har själv arbetat i flera styrelser.

Charlotte Sundåker, CEO och grundare av Planethon, entreprenör, rådgivare med lång erfarenhet av att leda och utveckla organisationer och företag med inriktning på hållbarhet och innovation. Charlotte har också initierat tankesmedjan Ownershift med fokus på att öka kvinnligt ägarskap och inflytande. Charlotte är idag styrelseledamot i bland annat Wise Group.

Roland Dansell, Affärsrådgivare inom ägarstyrning och styrelseproffs modererar kvällens talare och bidrar med sin egen expertis som styrelseordförande i flera olika bolag.

Program:

17.30 Samling, mingel med mat och dryck

18.00 Kort presentation av kvällens värd https://www.wisegroup.se

18.10 Paneldebatt och frågestund

20.00 Slut på kvällen

Anmäl ditt deltagande här!

Stort tack till kvällens värd https://www.wisegroup.se/

Denna träff är till för Boarding for Success medlemmar samt gäster. Genom att signera upp dig på detta event, godkänner du härmed att dina kontaktuppgifter kommer att finnas på en deltagarlista för övriga deltagare på eventet.Önskar du/ditt företag vara värd för nätverket med lokal och bjuda på kunskap/erfarenheter kring styrelsefrågor vänligen kontakta styrelse@boardingforsuccess.se.

Varmt välkommen önskar styrelsen i Boarding for Success!