Lär dig mer om anskaffning av externt kapital och tips kring själva pitchen i ett investeringsmöte.

Varmt välkommen på nätverksträff  11 november med styrelsenätverket Boarding for Success som bjuder in till en spännande kväll med fokus på anskaffning av externt kapital. Vad är viktigast i en pitch och hur lång tid ska den ta på ett investeringsmöte. Vi får svar på vad som är viktigast att få med i pitchens avslut och vad skillnaden är mellan pitch och pitchdäck. Avkastning till investeraren kontra grundaren som vill förändra världen, värdering och kapitalbehov, Impact investing, hur hittar man en investerare, rollerna i bolaget, affärsmodellen, styrelsens ansvar i båda riktningarna som investerare och företaget med kapitalbehovet.

Du får träffa tre mycket kunniga personer i en panel som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter i ämnet. Därefter blir det diskussioner och erfarenhetsutbyte i bikupor.

På bild från vänster:

Jenny Lindblad, Eliza Communication, driver sin egna byrå ELIZA Communication, huvudsakligen som pitch coach åt startups. Hon har coachat mer än 250 bolag från Tillväxtverket, STING, Connect och Founder Institute. Hon har uppdrag som företagsledare på globala bolag som behöver vässa sina keynotes, medverka i paneler samt varit moderator på bla TEDx.

Bengt Åkesson, styrelseordförande Drivhuset, entreprenör, rådgivare och affärsängel med lång erfarenhet av media, marknadsföring och digital transformation. Bengt älskar att hjälpa grundare och företag att växa genom att förbättra sin långsiktiga planering och utvärdera sina ägarstrategier. Han var också tidigare grundare och ägare av Åkesson & Curry, Sveriges ledande byrå för redaktionell kommunikation.

Satish Sen, Kaleidoscope och ServiceScore, drygt 30 års erfarenhet som ägare, VD, interimschef, styrelseledamot och rådgivare från ägarledda bolag. De senaste tio åren har han även arbetat med att föreläsa och utbilda ägare, ledare och styrelser i frågor som rör bolagsstyrning, aktivt ägarskap och styrelsearbete samt stöd till ägare vid ägarskiften. Han har även varit medförfattare till en rad böcker i dessa ämnen.

Program:

17.30 Samling, mingel med mat och dryck

18.00 Kort presentation av kvällens värd airjobb.com

18.10 Paneldebatt och bikupor

20.00 Slut på kvällen

Anmäl ditt deltagarantal på eventbrite!

Stort tack till kvällens värd airjobb.com

Denna träff är till för Boarding for Success medlemmar samt gäster. När du anmäler dig till denna träff godkänner du samtidigt att finnas med på den deltagarlista som distribueras till alla deltagarna, dock ej för annat kommersiellt syfte.

Varmt välkommen önskar styrelsen i Boarding for Success!