Varmt välkommen på styrelsenätverket Boarding for Success första träff efter ledigheterna, detta gör vi i samarbete med KMPG som är kvällens värd och ska inspirera och förbättra våra kunskaper kring rapportering till styrelser.

KPMG kommer generöst att dela med sig av sin erfarenhet hur Du som styrelseledamot kan få bättre insikt som kravställare gällande styrelserapportering. Vi får träffa tre mycket kompetenta och uppskattade medarbetare som var och en har djupa kunskaper om styrelseansvar och rapportering av risker och oegentligheter.

 

 

 

 

 

 

 

På bild ovan från vänster; Fredrik Sjölander, Larry Ribbenklint och Rebecca Kromp.

Agenda:
– 17.30, Samling, mingel och tilltugg
– 18.00, Inledning av Boarding for Success
– 18.10, Grundläggande krav på styrelserapportering av Fredrik Sjölander, samt Larry Ribbenklint som ger oss kunskap om riskrapporteringens och interna kontrollens Rebecca Kromp ger oss lär oss hur man ska vara uppmärksam för oegentligheter och riskrapportering.
– 20.00 Slut på kvällen

När du anmäler dig till denna träff godkänner du samtidigt att finnas med på den deltagarlista som distribueras till alla deltagarna, dock ej för annat kommersiellt syfte.

Denna träff är till för Boarding for Success medlemmar med gäster. Är du nyfiken på vårt nätverk och vill bli medlem vänligen kontakta oss.

Varmt välkommen önskar Styrelsen i Boarding for Success

Stort tack till kvällens värd:

 

 

 

 

 

Anmälan till eventet sker här!

Datum: 11 september 2019

Tid: 17.30 – 20.00

Plats: KPMG, Vasagatan 16, 5 tr