Välkommen på en nätverksträff med det aktuella ämnet om penningtvätt.

Vi kommer att få träffa två kunniga personer i denna fråga kring styrelsens ansvar och penningtvätt. Om du är på väg in i en styrelse och osäker på om det finns fungerade rutiner och processer (regelefterlevnad) avseende penningtvätt, vilka frågor ska du ställa och vilka rapporter ska du be om? Vilket ansvar har man i styrelsen för ett bolags regelefterlevnad (Complience) generellt samt vid just penningtvätt? Vi lyssnar till våra talare i dessa ämnen och därefter diskuterar i mindre grupper.

När: måndag 3 juni

Tid: 17:30- 20:00

Var:  Advokatfirman Delphi
Mäster Samuelsgatan 17

Program:

17.30 Samling, mingel med mat och dryck

18.00 Presentation av Boarding for Success som nätverk

18.10 Programmet börjar

20.00 Kvällen slut

Anmäl ditt deltagande här!

Emma Dansbo, Advokat/Partner, Advokatfirman Delphi

Emma är transaktionsspecialist och har omfattande erfarenhet från bland annat venture capital investeringar och företagsöverlåtelser. Hon biträder såväl investerare som tillväxtbolag inom framförallt tech-sektorn. Hennes arbete innefattar även rådgivning kring kommersiella avtal och bolagsrättsliga frågor, såsom styrelseansvar.

 

 

 

Petter Flink, CEO, Due Compliance AB

Petter är jurist och har under 15 år arbetat i olika administrativa chefsbefattningar på tre ledande advokatbyråer. Han har bland annat varit Compliance officer och ansvarig för Compliancerutiner, policies och system på två av byråerna.

När du anmäler dig till denna träff godkänner du samtidigt att finnas med på den deltagarlista som distribueras till alla deltagarna, dock ej för annat kommersiellt syfte.

 

Denna träff är till för Boarding for Success medlemmar med gäster. Är du nyfiken på vårt nätverk och vill bli medlem vänligen kontakta oss.

Varmt välkommen önskar Styrelsen i Boarding for Success

Stort tack till Advokatfirman Delphi som bjuder på lokal och förtäring!