Vi blir alla smickrade av erbjudande om att bli styrelseledamöter men antalet konkurser har ökat kraftigt på senare tid, och kommer att bli ännu fler under nästa lågkonjunktur. Exempel på företag som riskerar att råka ut för konkurs är enligt Svensk Företagsrekonstruktion bland annat Bygg, El, Entreprenad, Restauranger, Åkerier, Konsultverksamheter och Livsmedelsbutiker.

Vilka krav ställer aktiebolagslagen på styrelsearbetet ?

Vad kan styrelsen göra för att förhindra att företag hamnar på obestånd och hos vem kan styrelsen söka hjälp? Vi kommer gå igenom vad styrelsen kan göra för att förhindra att företaget hamnar i obestånd och hos vilka styrelsen kan söka hjälp samt hur man kommunicera på rätt sätt med omvärlden under en krissituation.

Talare för kvällen är Koncernchefen för Ackordcentralen Mikael Kubu som har en gedigen erfarenhet inom området. Ackordcentralen representerar över 160 års erfarenhet av att hjälpa stora som små företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem att utveckla, förbättra eller rekonstruera verksamheten.

Antalet platser är begränsat varför vi prioriterar medlemmarna tom den 10 november. Om det då finns platser kvar har vi möjlighet att bjuda in gäster.

Anmälan till eventet!

Program:
17.30 Samling, enklare förtäring och dryck
18.00 Presentation av nätverket Boarding for Success
18.15 Mikael Kabu bjuder på kunskap och verktyg, vi diskuterar ett antal frågor med relaterade till ämnet.
19.30 Samtal och nätverkande
20.00 Slut

Datum: 20 november kl 17.30-20.00
Plats: Ackordcentralen Strandvägen 35