Bästa medlem i Boarding for Success!

Varmt välkommen till höstens första nätverksträff som är tillsammans med Styrelseakademien. Vi får träffa Jessica Stark, vd SA i Stockholm samt Camilla Åkerhielm, utbildningsansvarig som ger oss kunskap om kompetensutveckling i styrelsearbetet och frågor som exempelvis vad som krävs för att vara en attraktiv styrelseledamot? Hur gör du dig intressant och relevant för att arbeta i styrelser? Vilka kompetenser och erfarenheter efterfrågas och hur går det att förbättra sina möjligheter att bli aktuell för en styrelsebefattning? Det finns tid för frågor samt att vi som vanligt har kunskapsöverföring genom rundabordsdiskussioner.

Jessica Stark, vd Styrelseakademien Stockholm

AGENDA

17.30 Samling, enklare förtäring/dryck

18.00 Presentation nätverket Boarding for Success

18.15 Styrelseakademien ger oss inblick i kompetensutveckling inom styrelsefrågor

20.00 Slut på kvällen

Som medlem i Boarding for Success välkomnar vi dig att anmäla en gäst.

ANMÄL DIG HÄR

Stort tack till Styrelseakademien!

Varmt välkomna önskar styrelsen i Boarding for Success