Välkommen på föreningens årsstämma den 18 april.
Vi har förmånen att få vara i Riksdagen där vi efter stämman får lyssna på Dag Klackenberg som delar med sig av sina erfarenheter om vad en styrelse resp. styrelseordförande bör tänka på i samband med VD byte. Därefter får vi en rundvandring i Riksdagen under ledning av Dag som berättar om hur riksdagen fungerar.

Datum: Onsdag 18 april

Plats: Riksdagen, Riksgatan 1 , Stockholm

17.30 Stämma

18.00 Mingel och mat

18:30 Rundvandring

Anmäl dig HÄR

Vi bjuder på dryck och enklare förtäring.

Dag Klackenberg

Skärmavbild 2018-03-26 kl. 18.46.29

Dag Klackenberg är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm1971, Sandöskolan (som då utbildade biståndsarbetare) 1974 och jur. kand. från Stockholms universitet 1975. Grundare av och ordförande i Akademibokhandeln mellan 1971–1985. År 1971/72 var han ordförande för Sveriges förenade studentkårer. År 1974 var han viceordförande i Fria Moderata Studentförbundet under Mats Svegfors ledning. Samma år inledde han sin karriär på Utrikesdepartementet, som kröntes med uppdraget som expeditionschef med ambassadörs ställning 1993. Klackenberg lämnade UD 2001. Han var delägare och ordförande Exlibris 1991–2001. År 2013 lämnade han tjänsten som VD för Svensk Handel. Han driver via ett familjeföretag butikerna Klackenbergs Böcker & Papper i Jakobsberg och Vällingby. Klackenberg har varit styrelseledamot i svensk Handel, Företagsuniversitetet,  Handelsbanken Stockholm,  Skansen och Atrium Ljungberg samt haft ordförandeposter i Vattenfall AB,  Svenska Bokhandlareföreningen,  Svensk Byggtjänst,  Ersta Sköndal högskola och De Svenska Historiedagarna. I riksdagsvalet 2014 stod han på Moderaternas  lista i valkretsen för Stockholms kommun och blev förste riksdagsersättare. Efter att Fredrik Reinfeldt meddelat sin avgång från riksdagen blev Klackenberg ny riksdagsledamot dagen därpå, och har plats 4.

Dagordning, 2018

Till årsstämma för Boarding for Success, ekonomisk förening
Onsdag den 18 april
Plats: Riksdagen, Riksgatan 1 , Stockholm
Underlag till mötet kommer att finnas tillgängligt vid stämman i pappersformat.

1.Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.

2. Godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän vid stämman tillika rösträknare

4. Från om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten  enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna Styrelsens förslag: Inget arvode utgår

10. Medlemsavgift och serviceavgift för kommande verksamhetsår Styrelsens förslag: Oförändrad avgift för 2018

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas

12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter – Valberedningens förslag

13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter – Valberedningens förslag

14. Val av valberedning – Styrelsens förslag

15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

16. Föreningsstämman avslutas