På senaste medlemsträffen den 27 oktober hade vi givande rundabordssamtal kring styrelsefrågor, erfarenhetsutbyte och många bra idéer.

En av grupperna kom med förslaget om Contribution Board med ömsesidigt givande och tagande. Man kan se det som ett alternativ till Styrelse eller Advisory Board i framför allt Start-ups. Andra tankar på vägen var att det är viktigt med integritet i styrelsen samt fokus på hur viktig ordföranderollen är. Att ordförande inte ska vara en soloartist utan ska vara som en dirigent som får hela styrelsen att hålla takten.

Vi samtalade även kring hur företag ska hantera framtiden och de förändringar som sker. Det mynnade ut i att större bolag kan vara mer hotade då de tenderar att bli mer trögrörliga. Att det är viktigt att styrelsen bjuder in experter på framtidsfrågor och att man vänder blicken utåt. Man bör vända på agendan i styrelserummet, det vill säga ta strategiska frågor tidigt på mötet och avsluta med avrapporteringen. Annars tenderar framtidsfrågorna bli 10 % och rapportering av historik 90 % om man drar det till sin spets.

Det viktigaste för styrelsen är ju att vårda och utveckla företagets uthålliga värde.

Nästa träff är vårt julmingel i december, mer information och datum kommer inom kort.

 

skarmavbild-2016-10-31-kl-10-28-41