Välkommen till en föreläsning i interaktion där Per Furumo med humor, allvar och i samspel med deltagarna synliggör vad det handlar om och inte minst hur vi människor fungerar när vi interagerar muntligt.

Skärmavbild 2016-07-18 kl. 09.49.39Den som har kunskap om de grundläggande faktorer som ytterst påverkar mottagarens upplevelse, och därmed i förlängningen att ta beslut, får ett försprång.

Modern forskning med bl a Harvard University och IMD som främsta företrädare visar att det är så oerhört mycket mer än själva innehållet i det vi förmedlar som påverkar mottagaren av budskapet, oberoende av kommunikationsform.

Vilka är då de underliggande byggstenarna i det som åstadkommer kommunikation som triggar, berör, attraherar, motiverar?

Vi samlas 17.30 med mingel, enklare förtäring och dryck.

Datum: Onsdag 31 augusti

Tid:  17.30 – 20.00

Plats: Setterwalls, Sturegatan 10, 114 36, Stockholm

Anmäl dig här

Denna träff vänder sig till medlemmar i Boarding for Success med gäster samt till dig som önskar bli ny medlem. Anmälan

Varma hälsningar Styrelsen 

Stort tack till Setterwalls som sponsrar med lokal