Vi delar alla passionen att utveckla individer och organisationer. Vi har ett stort intresse för styrelsefrågor och mångfald. BFS drivs av oss, en operativ styrelse med passion och utan ekonomisk kompensation. Genom BFS synliggör vi våra medlemmars styrelsekompetens och ökar styrelsekompetens genom föreläsningar, workshop och nätverkande!

Katarina Knutz
Styrelseordförande
LinkedIn
Jenny Furtenbach
Styrelseledamot/Grundare BfS
LinkedIn
Kasewa Dabagh Celepli
Styrelseledamot

"Som helhetsstrateg genomlyser jag organisationsprocesser & hjälper er synliggöra förbättringspotential utan att skjuta flaskhalsar till annan del av organisationen. Genom dessa synergier uppnår ni påtagliga ekonomiska effekter men även gladare motiverande medarbetare. Mitt fokus är att skapa tydlighet i riktning, mål och prioriteringar genom kreativa processer som stärker organisationer, grupper och enskilda ledare."

LinkedIn
Marlene Jegeborn
Styrelseledamot

”Jag rustar lagledarskapet från styrelserum till kund för att generera signifikant effekt i måluppfyllelse. Jag bygger tillväxt genom innovation via gränssnittet mellan människa och teknik som tillväxtfaktor. Därigenom hjälper jag organisationer att bli framgångsrika genom att förstärka nuvarande affärsmodell med värdehöjande tjänster som accelererar kunderbjudandet.”

LinkedIn
Jeanette Duvebrant
Styrelseledamot
LinkedIn
Adil Jusic
Styrelseledamot

"Jag är en driven och närvarande ledare som får mina team att prestera optimalt, jag letar alltid efter nya egenskaper som utvecklar oss framåt. Efter lång erfarenhet som ledare låter jag mina team och individer att växa och våga ta egna beslut. Mitt fokusområde är att driva och utveckla mina team i förändrings-, effektiviserings samt digitaliseringsprojekt där jag genom åren skapat mig en bred kunskap, samt att driva företaget och affären mot tydligt uppsatta ekonomiska mål”

LinkedIn
Rickard Amidani
Suppleant
LinkedIn
Eva Norén
Suppleant
LinkedIn

Charlotte Darth
Valberedning
LinkedIn
Jaquline Gyllenberg
Valberedning
LinkedIn
Elisabeth Nordin
Internrevisor
LinkedIn
Loading...